Like all Rolex replica watches uk, the new Rolex Deepsea watch is certified by the top observatory's precision timepieces to ensure top performance when worn.A replica watches designed for deep sea diving, the Rolex Deepsea is water resistant to 3,900 meters. The watch's enamel case has been redesigned to ensure that the size and thickness of the replica watches online are not affected by the extraordinary resistance to stress. To this end, brand innovation invented the Ringlock system. Rolex replica watches sale patented Ringlock system case structure, the Rolex Deepsea watch can withstand huge deep water pressure.
 
 
O nama Program

 

Tvrtka SET IN?ENJERING d.o.o. osnovana je 1992. godine, kao trgova?ko dru?tvo sa sjedi?tem u Zagrebu, u 100% privatnom vlasni?tvu.

Osnovna djelatnost i specijalizacija tvrtke je zastupanje inozemnih proizvo?a?a te prodaja pumpi, armatura i opreme za vanjski vodovod i odvodnju, kanalizaciju, postrojenja za obradu otpadnih voda, plin, industriju i energetska postrojenja.

Ponuda SET In?enjeringa obuhva?a proizvode iz programa na?ih principala:

 • B?SCH Technology GmbH, Njema?ka
  - Zapornice zidne i kanalske, preljevne i modularne brane, ?ablji poklopci, produ?na vretena itd, sve iz nehr?aju?eg materijala
 • SIGMA GROUP a.s. Lutin i
  SIGMA PUMPY Hranice, ?e?ka
  - centrifugalne, propelerne, klipne i zup?aste, pumpe za energetiku, rudarstvo, industriju, vodno gospodarstvo
 • ELMAK/ASTEKNIK VALVES, Turska
  - Leptirasti zatvara?i, igli?asti ventili, no?asti zasuni i nepovratni leptirasti ventili s kosim dosjedom, meko zatvaraju?i nepovratni ventili s oprugom
 • TECNILAB, Portugal
  - Pilot upravljani membranski regulacijski ventili
 • IMP Armature, Slovenija
  - hidranti, zasuni, nepovratni ventili, hvata?i ne?isto?a,
    leptirasti zatvara?i me?uprirubni?ki, ku?ni priklju?ci
 • TECHNIMEX, Nizozemska
  - Fazonski komadi iz nodularnog lijeva i PE/PVC
 • RACI, Italija
  - Cijevni distanceri (Spacers), zasuni, zra?ni ventili, ku?ni priklju?ci
 • FROMME-Armaturen, Njema?ka
  - Zasuni, povratni ventili i druga armatura za vodu, srednje i visokotla?na armatura za vodu i plinovite medije
 • SLOVPUMP TRADE a.s., Slova?ka
  - centrifugalne i vakuum pumpe za vodu, procesnu i prera?iva?ku industriju, ?e?erane
Studio Imago